אימות נתונים (מחשב צהוב)

 

בתחנה זו תשבו מול מאבחן/נת פסיכוטכני/ת ותשאלו לגבי 3 תחומים:

  • נתונים אישיים: תתבקשו לציין את הכתובת המדויקת שלכם ומספר טלפון להתקשרות. יש לתת יותר ממספר טלפון אחד (למשל שלכם ושל אחד ההורים) וזאת מכיוון שזימונים והודעות רבים מגיעים טלפונית ובמסרונים, וכדאי לא לפספס. תשאלו לגבי המצב הסוציואקונומי שלכם: מספר נפשות בבית, מספר חדרים, השכלת הורים, עיסוקם, מצב כלכלי, מחלות/מגבלות של בני המשפחה וכד'. אנו מציעים לכם להצטייד גם בתאריכי ושנת הלידה של הוריכם, במידה וההורים גרושים תאריך ושנת הגירושין, ובמידה ונפטר חלילה קרוב מדרגה ראשונה (הורים או אחים) תאריך ושנת הפטירה. הנתונים הללו אינם משפיעים בשום דרך על הקב"א ומטרתם לזהות אם יש קושי המצריך תמיכה כלשהי מטעם הצבא.
  • נתוני השכלה: תשאלו לגבי ביה"ס בו אתם לומדים, בתי הספר בהם למדתם בעבר, מגמות הלימוד זכאות/אי זכאות לבגרות וכד'. הציון המתקבל כאן נקרא שנו"ל – שנות לימוד, והוא מבטא את סוג ואיכות ההשכלה שלכם. השנו"ל מהווה מרכיב בתהליכי האיתור והשיבוץ לתפקידים בצבא. הציון אינו חסוי.
  • סימול עברית: המאבחן/נת יבחנו את רמת העברית שלכם.

תתבקשו לדבר על נושא מסוים שיינתן לכם, ולשלב בתוכו כ- 5 מילים מתוך רשימה של 8, למשל:

ספר/י על ההבדלים בין החיים בעיר לחיים בכפר

רשימת מילים:

המולה

עיור

קהילה

רב גוני

אורח חיים

אורבני

מנגד

משלח יד.

נושאים נוספים: ניסויים בבעלי חיים, חשיבות התלבושת האחידה וכד'.

תתבקשו להקריא משפטים בעברית ולהסביר את משמעותם, למשל:

-הוא חיכה לנערה עד בוש, וכאשר התמהמהה גמר בדעתו לשים פעמיו למחוז חפץ אחר.

-לאור השאון הרב שבקע מחדר הישיבות היה נהיר ללבלר שהתרחש פולמוס בין חברי ההנהלה.

תתבקשו לשבץ מילים בתוך משפטים, למשל:

התיירת __________ הואיל ו________________.

המילים שתשלימו יהיו מתוך אוצר המילים האישי שלכם, שימו לב שהמשפט הסופי הגיוני.

ייתכן שתיבחנו בכל שלושת המבחנים הנ"ל, וייתכן שרק בחלקם.

הציון בתחנה זו נקרא סימול עברית. סולם הציונים הוא 1-9 כאשר ציון נמוך מאוד יחייב קורס עברית בתחילת השירות. ציון עברית הנמוך מ-8 מקשה מאוד על קבלת תפקידי פיקוד והדרכה בצבא. הציון הינו חסוי.