מתי ניתן להתנדב לצה"ל? מידע נוסף

אם ועדה רפואית קבעה כי אינך כשיר/ה לשירות בטחון ניתן להגיש בקשה להתנדבות. בכל בקשה דנים באופן פרטני ובוחנים את התאמת המועמד לשירות כמתנדב.

לפי אילו עקרונות יינתן אישור רפואי להתנדבות? מידע נוסף

  • מצב בריאותי שאינו מסכן חיים
  • מועמד שמבין את משמעות מצבו הרפואי ומבצע את ההנחיות הרפואיות
  • מצב בריאותי שמאפשר עמידה בדרישות בסיסיות המצופות מחייל המשרת בתנאים מותאמים
  • קריטריונים ייחודים שנקבעים על ידי אנשים מקצוע רלוונטיים ומתעדכנים מעת לעת 


 

מהו תהליך ההתנדבות? מידע נוסף

מהו תהליך השיבוץ? מידע נוסף

עם קבלת האישורים הנדרשים להתנדבות תזומנו לראיון במדור מתנדבים. לאחר שיבחנו תחומי העניין שלכם ואפשרויות שיבוץ שונות, יוצע לכם תפקיד. לרוב השיבוץ יעשה על בסיס הנתונים האישיים והריאיון שבוצע במדור המתנדבים, וכן לאחר ראיון הכרות ובחינת ההתאמה על ידי היחידה הקולטת

איזו טירונות עוברים המתנדבים? מידע נוסף

מתנדבים עוברים טירונות עיונית בת חמישה ימים בבסיס הדרכה במרכז הארץ. במהלך הטירונות הלינה בבית.