משך השירות

מתנדבים רפואיים - מחויבים באורך שירות של 24 חודשים, בנים ובנות כאחד.

מתנדבים ברה"נים - מחויבים באורך שירות של 12 חודשים, בנים ובנות כאחד.כ מו כן, ישנם תפקידים הדורשים גיוס ל-32 חודשים.

מתנדבים בעלי פרופיל 25 זמני - משך שירותכם ייקבע לפי משך תקופת הפרופיל הזמני, וזאת בכפוף לאישור מקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשית), כמו כן, בעלי פרופיל 25 זמני מחויבים בעדכון הפרופיל סמוך לתום תקופת זמניות הפרופיל ויחויבו בהשלמת שירות סדיר בהתאם לחוק שירות הבטחון, זאת אם רמת הכושר הגופני שלהם תעלה. תעודת המתנדב/ת היא אישית, ותחולק לכם ביום גיוסכם לצה"ל. בתעודה מפורטות המגבלות הרפואיות כפי שנקבעו על ידי מקרפ"ר, על מפקדיכם להקפיד לשמור על המגבלות הנ"ל. אם ישנן אי-בהירויות באשר לסייג מסוים, או שיש צורך בתוספת/גריעה של סייגים הקשורים לסיבת ההתנדבות בגינה התנדבתם פנו בצירוף מסמכים רפואיים לתא מתנדבים, אשר יבדוק את הנושא מול מקרפ"ר.

טירונות המתנדבים

טירונות המתנדבים היא חובה, אלא אם כתוב אחרת בפטורים שקיבלתם מראש. הטירונות מתקיימת בבסיסים השונים ברחבי הארץ, הטירונות היא עיונית בלבד ונמשכת כ-5 ימים. תנאי יומיות בטירונות מתקיימים לבעלי פטור לינה ביתית.

קורסים

ככלל החיילים, תוכלו להתגייס לקורסים או לצאת לקורס במהלך שירותכם הצבאי. היציאה לקורס תלויה בקריטריונים הבאים:

  •  התאמה מבחינת נתונים לדרישות הקורס
  • אישור על ידי ענף המיון הרפואי במקרפ"ר על כשירות לצאת לקורס
  • תיאום הקצאה לקורס המבוקש על ידי היחידה יחד עם המלצה ליציאה לקורס.

מסלול קצונה למתנדבים

באפשרות החיילים המתנדבים לצאת לקצונה במהלך שירותם, הדבר מותנה בקבלת אישור מרופא מתנדבים במקרפ"ר, בהמלצות מפקדים, הקצאות היחידה ומעבר מבדקים לקצונה.

קו למתנדבים:

המלש"ב המתנדב: 03-738-8888 (שלוחה 3)