פרמדיקים יכולים להשתבץ ביחידות הלוחמות, ביחידת ניידות הטיפול הנמרץ הצבאי, ביחידות המודיעין, בבסיסי האימון, בתפקידי פיקוד במרכזי ההדרכה הרפואיים ובבית הספר לרפואה צבאית. ביחידות הלוחמות, הפרמדיקים הם החיילים והחיילות שמבצעים את הטיפולים מצילי החיים לפני פינוי פצועים לבתי החולים.

תנאי הקבלה הם פרופיל 72 ומעלה, קב"א 54 ומעלה ודפ"ר 70 ומעלה. מלש"ביות נדרשות לשירות של 30 חודשים ("דין אישה כדיו גבר") וכן עליהן להציג ציוני מא"ה של שדה 2 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה. כמו כן, בנות יחידות ובנים יחידים נדרשים לחתום על טופס הצהרת התנדבות. שימו לב: בנים יכולים לוותר על התפקיד עד שבעה ימים ממועד המיון.
במהלך יום המיונים יעברו המלש"בים מבחנים עיונים, סימולציות קבוצתיות וראיונות אישיים.

המסלול כולל הכשרה קדם צבאית בת 4 חודשים, טירונות רובאי 03 והכשרה שכוללת פרק הכשרה עיוני בן 4 חודשים בבית הספר לרפואה צבאית, פרק הכשרה מעשית הכוללת השתלמויות במחלקות השונות בבתי חולים ובניידות טיפול נמרץ במד"א ופרק השלמה צבאית בן חודשיים בו לומד החניך את המקצוע במתאר הצבאי.