רגע לפני הגיוס - הכנה פרטנית

 

למלש"בים רבים מהווה הגיוס תהליך רגשי מורכב. הם חווים הצפה של חששות ומתחים. גם הורים למתגייסים חווים חששות ולחצים. תחושות אלה צפויות וטבעיות בדרך כלל, אך לעיתים החששות מקשים על השתלבות תקינה של המתגייסים ומקשים על ההורים לגייס את הכוחות הנדרשים על מנת להוות "רשת בטחון" לחייל/ת שלהם. אנו מציעים פגישת ייעוץ אחת או יותר בהתאם לצורך, בה נדון בקשיים שתוארו לעיל, ננסה להבין מה מקורם ונבחן דרכים להתמודדות עמם על מנת להגיע לגיוס מוכנים גם מבחינה רגשית.

 

אוכלוסיית היעד: מלש"בים והורים לאורך כל תהליכי המיון ועד הגיוס

עיתוי מומלץ: לאורך תהליכי הגיוס בהתאם לצרכים

משך פגישת ייעוץ: כשעה