1. קבלת תעודת הפטור מידע נוסף

עם קבלת תעודת הפטור בלשכת הגיוס, עומדת בפניכם הבחירה אם לפתוח תיק התנדבות במעמד הזה. פתיחת תיק ההתנדבות מתאפשרת עד גיל 22 לבנות ועד גיל 28 לבנים. עם פתיחת התיק, תקבלו מסמכים למילוי ע"י גורמים רפואיים, אותם יש לשלוח לאחר המילוי למייל: meitav@idf.gov.il.

2. בחינת אישור התנדבות מידע נוסף

הליך זה למעשה מתרחש "מאחורי הקלעים". לאחר קבלת המסמכים ששלחתם, הם מועברים לגורמים רפואיים מקצועיים בצה"ל שבוחנים האם ניתן לאשר עבורכם קבלת פרופיל 25, פרופיל הקובע שאתם כשירים להתנדבות. כעת קיימות שתי אפשרויות:

תיק מבוזר - ניתן לאשר לכם קבלת פרופיל 25 כבר בלשכת הגיוס.

תיק שאינו מבוזר - למען אישורו יש צורך בבחינה מיוחדת של ועדה רפואית בענף רת"ם במקרפ"ר (רפואה תעסוקתית ומיון רפואי במפקדת קצין רפואה ראשי), דבר התלוי בסיבת ההתנדבות שלכם.

כאשר ניתן האישור לפרופיל 25 מועבר התיק לתחום המתנדבים במדור ש"י (שירות ייחודי) בלשכת הגיוס ברשת, להתחלת הליכי שיבוץ.

3. הליכי השיבוץ מידע נוסף

הליך השיבוץ מתחיל בריאיון אישי בתחום מתנדבים, שנועד להכיר אתכם בצורה הטובה ביותר ולברר את הצרכים האישיים והרפואיים שלכם לשיבוץ לצד היכולות וההעדפות האישיות שלכם. בעקבות הראיון בתחום המתנדבים, ולאחר שכלול מכלול הנתונים (האישיים, הרפואיים, תוצאות הראיון וצורכי המערכת), יבוצע שיבוץ המלש"ב המתנדב באחת מבין שתי האפשרויות הבאות:

א. תפקידי איתור ע"י מיונים בחילות ובסמכויות השונים בצבא.

ב. שיבוץ לאחר ראיון קצין מיון שהוכשר לשיבוץ מתנדבים בצבא.

4. קבלת צו הגיוס מידע נוסף

צו הגיוס נשלח אליכם לפי שנתון הגיוס שלכם. ניתנת אפשרות של דחיית גיוס במהלך בשנתון אך מלבד יציאה לשנת שירות, מכינה או ישיבה, לא ניתנת האפשרות לדחיית הגיוס בשנתון שלם.

5. שלב טרם הגיוס - מסמכים על איזון המצב מידע נוסף

ישנם מתנדבים שכחודשיים לפני גיוסם יידרשו לשלוח מסמכים רפואיים המעידים על איזון במצבם הרפואי. את המידע שרשום על גבי מסמכים אלו אתם מקבלים בטופס הפטורים שקיבלתם לאחר אישור פרופיל 25. אם חלה החמרה במצבכם והמסמכים ששלחתם אינם מאושרים, מועד הגיוס שלכם יידחה למחזור הגיוס הבא.